muistyti

muistyti
mùistyti vksm. Kaspinai̇̃s ir žvangùčiais papuošti̇̀ arkliai̇̃ nerimãvo, mùistė gálvas, trýpčiojo.

.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • muistyti — mùistyti, o, ė 1. tr. Vdš mosikuoti, kinknoti, kratyti (galvą): Šitas arklys labai mùisto galvą: aš negalėsiu jam apinasrio užmaut Brž. Širmis stenėdamas atsikėlė ir vėl risnojo, muistydamas, galvą rš. | refl.: Karvės retkarčiais muistėsi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsimuistyti — išsimùistyti muistantis išsilaisvinti, išsivaduoti: Gerai supančiok arklį – jis mėgsta išsimuistyti Plš. Jį taip surišo, manė, kad neišsimùistys, bet kur tau – išsimùistė Lš. muistyti; išsimuistyti; pamuistyti; sumuistyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maistyti — 1 maistyti, o, ė Kos48, K.Būg žr. muistyti 1; kinkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mankyti — mankyti, o, ė tr., mankyti, mañko, mañkė 1. lamdyti, gniaužyti, spaudyti: Linus mankau mindamas J. Atvažiavo gydytojas, vaiką liepė išvystyti, padėjo ant priegalvio, mankė, barškino LzP. Šonkaulius išlauši – nemankyk taip baisiai! Grš. Nemankyk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • matoti — 1 ×matoti, oja, ojo (sl.) 1. tr. vynioti, vyti (siūlus): Ema audeklą nuo mestuvų ir matoja Slm. Greičiau matok virves Rk. Ana matoja suktus siūlus, gijas iš špūlės į sruogas, tolkas J. Apie ją (tam tikrą lentą) matojant, pasidaro apmato 6 mastai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • muistymas — mùistymas sm. (1) → muistyti: 1. Skr. 2. Ne tiek tų sparvų, kiek to mùistymos Sb. muistymas; pasimuistymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • murstytis — mùrstytis, osi, ėsi žr. muistyti 2: Ko mùrstais kaip ešerys tinkle! Vdš. Mùrstykis, nesimùrstyk – vis tiek neištrūksi Vdš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mūstytis — mūstytis, osi, ėsi žr. muistyti 2 (refl): Tik mūstosi mūs Žilius pakinkytas Kb. Vilkas kap ėmė mūstytis eketėj ir attraukė uodegą Vlk. Mūstais ir mūstais (nerimsti) kap višta su kiaušiu Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nersti — 1 ner̃sti, ner̃čia ( čia), ner̃tė tr. lenkti, leisti žemyn, muistyti (galvą): Kumelys ner̃čia galvą Sl. Tuoj matai, kad gyvulys pyksta: galvą tik ner̃sčia, ner̃sčia Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamuistyti — pamùistyti 1. tr. kiek pakinknoti, pamosikuoti (galva): Pamuistė žirgas galvelę, išlaužė uosio tvorelę LTR(Pnd, Ut). | refl.: Pasimuistė galva jautis Sab. 2. refl. pasijudinti, pasitampyti: Bejojant arklys kai pasimuistė – tik manęs nenumetė Kkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”